vul in: ei of ij

kl ei n

kr ij t

m ei kever

vr ij dag

erb ij 

porsel ei n

dikw ij ls

kw ij t

gr ij s

het  ei nde

gel ij k

geh ei m

de w ei de

schoolr ei s

de r ij kste

tr ei n

r ei s

boerder ij 

de kl ei ntjes

m ij nheer