vul in: au of ou

f ou t

l au w

g ou d

s au s

p au ze

h ou t

oerw ou d

geb ou w

t ou w

g ou dvis

fl au w

 au to

 ou ders

r au w

k ou d

k ou s

fl au w

z ou t

m ou w

w ou d

En nu iets moeilijker!

p au w

kab ou ter

juffr ou w

 au gustus

 au tomaat

kl au w

ben au wd

r au wkost

toesch ou wer

n au welijks