vul in: au of ou

w ou d

fl au w

f ou t

fl au w

k ou d

r au w

m ou w

 ou ders

g ou d

st ou t

l au w

p au ze

g ou dvis

t ou w

oerw ou d

z ou t

 au to

k ou s

s au s

h ou t

En nu iets moeilijker!

ben au wd

kl au w

g au wdief

toesch ou wer

vr ou w

k au wgom

 au tomaat

 au la

kab ou ter

juffr ou w