vul in: ei of ij

vr ij dag

tap ij t

schoolr ei s

gel ij k

k ei zer

gr ij s

de kl ei ntjes

kw ij t

v ij ver

w ij zers

b ij ten

het l ij f

de w ei de

v ij zen

m ei kever

erb ij 

r ei ger

kon ij n

kapit ei n

r ei s